Amalan yang Dapat Membuka Pintu Rezeki

Siti Mahmudah - Doa Sehari-hari Rezeki 15/03/2021
Photo by Gabby K from Pexels
Photo by Gabby K from Pexels

Oase.id - Rezeki merupakan anugerah, karunia atau pemberian dari Allah SWT kepada makhluknya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia berupa waktu, kesehatan, kesempitan, harta, kerabat, kecerdasan dan sebagainya.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 40, Allah swt berfirman:

“Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah diantara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Maha Suci Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutuan.” (QS. Ar-Rum : 40)

Setiap hari setelah terbit fajar hingga datang waktu salat membaca lafal doa berikut:

"Subhanallahil ‘adzim subhanallahi wabihamdih astaghfirullah wa atubu ilaihi." (baca 100 kali)

Artinya:
"Maha Suci Allah Maha Agung, Maha Suci Allah dan dengan pujin-Nya, kumohon ampunan dan bertobat kepada-Nya."

Lalu membaca “Laa ilaha illallah al-malikul haqqul mubin.” (baca 100 kali, setiap pagi dan sore hari)

Artinya:
“Tiada Tuhan melainkan Allah, Maha raja, Maha benar, Maha pemberi penerangan.”

Kemudian membaca “Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar.” (baca 33 kali pada waktu fajar dan maghrib setiap hari)

Artinya:
"Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah dan tiada tuhan selain Allah."

Selanjutnya membaca istighfar 70 kali setiap hari dan memperbanyak bacaan “Laa haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adzim” serta membaca salawat nabi.

Artinya:
"Tiada daya dan kekuatan melainkan dari pertolongan Allah yang Maha Mulya Lagi Maha Agung.”

Setiap hari Jum’at membaca lafal doa ini sebanyak 70 kali:
“Allahumma aghnini bihalalika ‘an haromika wakfini bifadllika ‘amman siwak.”

Artinya:
"Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal dari yang haram, cukupilah aku dengan anugrahmu daripada selain Kamu."

Setidaknya sehari semalam membaca do’a berikut walaupun hanya satu kali:

"Antallahul a’zizul hakim antallahul malikul kuddusu antallahu halimul karimu antllahu kholikul khoiri wa syarri antallahu kholikul jannati wan nari a’limul ghoibi wasyahadati a’limus syirri wa akhfa antallahul khabirul muta’alu antallahu kholiku khulli syai’in wailaihi yau’du kulli syai’in antallahu dayyanu yaumiddinni lam tazal wala tazalu antallahu lailla hailla anta antallahul ahadhus shamadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu khufuwan ahad antallahu laillaha illa antar rohmanur rohimu antallahu laillaha illa anta al khilikul al bari’u al mushowwiru lahul asma’ul khusna yusabbihu lahu ma fissamawati wal ardhi wahuwal a’zizul hakim.”

Artinya

”Engkaulah Allah yang Maha perkasa, Maha bijaksana. Engkaulah yang Maha raja, Maha suci, Maha penyantun, Maha mulia,..........”

Demikian amalan doa yang dapat membuka punti rezeki. Semoga senantiasa dilimpahkan rezeki yang halal, barokah dan manfaat.

Sumber: Disarikan dalam keterangan dari Ta’limul Muta’alim karya Syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin al-Khalil al-Zarnuji


(ACF)